• ԱՐՄԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

    Եթե աշխարհում չլիներ Սաքսոնա Գրամմատիկան եւ չլիներ նա— Շեքսպիր, ապա դարձյալ աշխա-րհի վրա կլիներ, Համլետե, ապա դարձյալ աշխարհի արգանդից կծնվեր ,Համլետե-ը, ապա դար-ձյալ աշխարհի վրա կկախվեր‘ ,լինել, թ՞ե չլինելե-ու առեղծվածը: Եղե՞լ է ,Համլետե-ը… Կա՞… Կլինի՞… Պատասխանը չփնտրենք...

    • Posted 12 years ago
    • 0

newspaper templates - theme rewards