• 11-23-2012 11;33;45PM
    ԽԶԲԶՈՑՆԵՐԸ ԴԵՆ ՄԻ ՆԵՏԵՔ

    Հեռախոսով խոսելիս (դասերի ժամանակ, ժողովների մասնակցելիս) մենք երբեմն, գրեթե անգիտակցորեն, թղթի վրա սկսում ենք նախշեր, մռութներ կամ երկրաչափական ֆիգուրներ խզբզել։ Մի շտապեք դեն նետել ձեր ,ստեղծագործություններըե։ Հոգեբանները համոզված են, որ մեր խզբզոցները կարող են շատ բան պատմել...

    • Posted 5 years ago
    • 0

newspaper templates - theme rewards